Levering imod fuldmagt

Afgiv aftale om levering imod fuldmagt

+45
 

Kære {{info.Navn}},

Tak for din bestilling af fuldmagt.

Klistermærke bliver fremsendt med posten. Fuldmagten er aktiv, når klistermærket er påsat din postkasse.

Med venlig hilsen
DHL Express

DHL Express - Fuldmagtsservice

 

Betingelser gældende for DHL Express - Fuldmagtsservice

Ved tilmelding til DHL Express - Fuldmagtsservice accepterer du som modtager, at DHL Express henstiller forsendelser på aftalt sted, hvis du ikke træffes hjemme ved levering.Ved tilmelding til Fuldmagtsservice accepterer du at påtage dig det fulde ansvar for eventuel bortkomst eller beskadigelse af en forsendelse, efter at DHL Express har leveret den på det aftalte sted. Tilmeldingen gælder hele husstanden, og alle forsendelser som leveres af DHL Express.

Efter tilmelding til Fuldmagtsservice vil du, få tilsendt et DHL-klistermærke som skal placeres på fronten af din postkasse. Klistermærket skal være placeret synligt på postkassens front, for at fuldmagten er gældende.

Der skal være fri og uhindret adgang til aftalt leveringssted. (DHL kan eksempelvis ikke tilbyde Fuldmagts- service, hvis opgang er aflåst). Er der forhold, der gør, at DHL Express ikke kan levere forsendelsen på aftalt sted, tages forsendelsen med retur til DHL Express.

Opsigelse af fuldmagt sker ved at sende en mail til dhlfuldmagtservice@dhl.com med besked om opsigelse. Beskeden skal indeholde fuldmagtsnummer, som fremgår af klistermærket samt adresse.

Ved opsigelse er det fuldmagtsgivers ansvar, at klistermærket fjernes fra postkassen. Sker dette ikke, betragtes fuldmagten som værende gældende. Erstatningskravet ved skade eller bortkomst vil i sådanne tilfælde, påhvile fuldmagtsgiver med hvem aftalen er indgået.

Ved fraflytning fra adressen er det fuldmagtgivers ansvar at opsige eller ændre fuldmagten til ny adresse. Dette sker tilsvarende til dhlfuldmagtservice@dhl.com.

Forsendelser som kræver kontant betaling ved levering, kan ikke leveres iht. fuldmagt, med mindre beløbet er indbetalt til DHL Express inden levering. Har DHL instruktioner fra afsender om, at forsendelsen ikke må leveres mod fuldmagt, efterleves dette. Fuldmagtsservicen vil i sådanne tilfælde ikke være gældende.

Fuldmagten skal fornyes hvert 2. år. DHL tager kontakt, når fuldmagt skal fornyes.

Fuldmagtsgiver skal være fyldt 18 år og være myndig.

DHL Express er berettiget til at ændre Fuldmagtsservice betingelser med et varsel på 60 dage.

Med venlig hilsen
DHL Express

Powered by FocalScope